Informacje dla Pacjenta
Zasady rejestracji Pacjentów PDF Drukuj Email
czwartek, 16 maja 2013 10:12

1. Rejestracja pacjentów odbywa się:
    - od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 – 18.00

2. Rejestracja na dany dzień odbywa się:
    - osobiście w godz. 07.00 – 18.00,
    - telefonicznie od godz. 07.30

3. Na wizytę do lekarza poz można zapisać się z  wyprzedzeniem na 1-5 dni. Na każdy z tych dni może zapisać się maksymalnie 5 osób.

4. Rejestracja może odbywać się przez osoby trzecie.

 

0d 26 maja 2017r. w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (w Przychodni przy ul. Wojska Polskiego 24) przyjmuje lekarz medycyny rodzinnej, specjalista diabetolog Monika Marat - konsultuje pacjentów głównie chorych na cukrzycę.
 

Wizyty dla pacjentów zadeklarowanych do naszej Przychodni są bezpłatne.

Na wizytę obowiązują zapisy w Rejestracji Przychodni - osobiscie lub tel. 25 75767122.

 
piątek, 06 sierpnia 2010 14:11

Umowy NFZ

Umowami z NFZ objęte są usługi medyczne świadczone w zakresie:

  1. podstawowej opieki zdrowotnej
  2. leczenia stomatologicznego
  3. ginekologii i położnictwa, 
  4. rehabilitacji i fizjoterapii

Programy profilaktyczne

W Przychodni realizowane są programy profilaktyczne :

 

- profilaktyki chorób układu krążenia ( CHUK ) 

- profilaktyki raka szyjki macicy  

- profilaktyki gruźlicy


 

Usługi medyczne

Przychodnia wykonuje dodatkowo usługi w zakresie: 

 

- badań kierowców,

- badań okresowych pracowników i uczniów,

- badań USG,

- badań analityczne wykonywane we własnym laboratorium analitycznym. 

 

   

Dokument ubezpieczenia

Od 1 stycznia 2013r. do potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych wystarczy PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość.
Poniższe dokumenty będą wymagane tylko w sytuacji gdy systemy NFZ nie potwierdzą prawa do świadczeń:

  • odcinek emerytury lub renty,
  • aktualna rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa albo zgłoszenie do ubezpieczenia (druk ZCZA lub ZCNA)
  • studenci ubezpieczeni przez uczelnie - ważna legitymacja studencka wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia,
  • osoby pracujące na własny rachunek i ubezpieczające się dobrowolnie - potwierdzenie przelewu składek,
  • rolnicy - zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne lub ostatni dowód wpłaty składki,
  • bezrobotni - zaświadczenie z Urzędu Pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne

W przypadku stanu nagłego dokument może być przedstawiony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej.