Biała Sobota - profilaktyka nowotworowa PDF Drukuj Email
poniedziałek, 11 grudnia 2017 08:42

profilaktyka_nowotworowaKolejnym punktem profilaktyki nowotworowej w trakcie tegorocznej „ Białej Soboty”  była inauguracja na Mazowszu Regionalnego Programu Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi „ZAPOBIEGAJ I DZIAŁAJ Z GŁOWĄ”. Program realizuje za pośrednictwem poradni podstawowej opieki zdrowotnej z terenu Mazowsza, Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU-MED z Tomaszowa Mazowieckiego. Program jest współfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działania profilaktyczne pod hasłem „Zapobiegaj i działaj z głową” realizowane są na terenie trzech województw: łódzkiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego w okresie trzech lat - od lipca 2017r. do czerwca 2020r.
Główne cele projektu to:

  • wczesne wykrycie nowotworu i szybka diagnostyka,
  • trwały wzrost świadomości społecznej i medycznej na temat nowotworów głowy i szyi,
  • zbudowanie w obszarze 3 województw trwałych trendów profilaktyki nowotworów głowy i szyi,
  • skoordynowana opieka nad pacjentem od profilaktyki przez diagnostykę po leczenie.
Program jest adresowany do osób w wieku aktywności zawodowej ( 40-65 lat) z grupy podwyższonego ryzyka (wieloletni palacze, nadużywający alkoholu, mają podwyższone ryzyko zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego), u których przez ponad 3 tygodnie występuje jeden z 6 objawów nie związanych z infekcją górnych dróg oddechowych takie jak: pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie lub czerwone albo białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa, ból w trakcie połykania lub problemy z połykaniem. Pacjenci, którzy zaobserwują w/w zmiany powinni zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu.
Etap podstawowy polega na bezpłatnych konsultacjach w zakresie otolaryngologii uzupełnionych o badanie przy użyciu nasofiberoskopu. W przypadku, gdy u pacjenta zostaną wykryte podejrzane zmiany, zostanie on skierowany na etap diagnostyki pogłębionej. Na tym etapie pacjent będzie konsultowany przez laryngologa z możliwością wykonania dodatkowych badań tj. USG szyi, biopsja cienkoigłowa z badaniem cytologicznym, pobranie wycinka wraz z badaniem histopatologicznym, badanie na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego). Jeśli u pacjenta zostaną wykryte zmiany przednowotworowe lub potwierdzony zostanie nowotwór złośliwy będzie on kierowany na leczenie onkologiczne do specjalistycznego ośrodka posiadającego umowę z NFZ.
W ostatnich latach obserwujemy wzrost zachorowań spowodowanych wirusami np. wirusem brodawczaka ludzkiego HPV.  Prognozuje się, że zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego będą występować coraz częściej i będą stanowić coraz większy problem zarówno ze społecznego jak i medycznego punktu widzenia. Program ma na celu popularyzację wiedzy w zakresie czynników ryzyka - ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń spowodowanych wirusami.
Działania edukacyjne związane z zachorowalnością na nowotwory głowy i szyi będą skierowane do pracowników placówek POZ, laryngologów i stomatologów a także mieszkańców województw łódzkiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego znajdujących się w grupie ryzyka. Wszystko po to, by osoby te pozbyły się irracjonalnej niechęci do badań profilaktycznych, miały świadomość wyjścia z choroby i powrotu do normalnego życia w przypadku wczesnego wykrycia choroby.
Takie spotkania informacyjne w gminie Kałuszyn już się rozpoczęły. Kilka osób zgłosiło się z niepokojącymi objawami już w trakcie „ Białej soboty”.  Natomiast 16 listopada w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie odbyło się szkolenie dla personelu medycznego. Gościliśmy lekarzy i pielęgniarki z SP ZOZ-ów z Siedlec, Mińska Mazowieckiego, Cegłowa, Siennicy i NZOZ-u z Mrozów.